"Kreativita je… vidět něco, co dosud neexistuje." Michele Sheaová

BD -TOVA

Welcome to BD-TOVA new site!

You can find many tips for your creation here!

Paper shapes Printed faces Ready made figures
Handicraft sets Berries Handicraft pictures

Sociální sítě

Novinky

Summer...

Autumn ...

Halloween...Trick or treat

Christmas...

adresa
BD-TOVA, s.r.o.
Jílkova 124,
615 00 Brno
Česká republika
kontakt
tel./fax:
+420 515 910 006
info: judova@bd-tova.cz
prodej: tova@bd-tova.cz
www.bd-tova.cz
Copyright © 2013 Vášprostor.cz Všechna práva vyhrazena | Design: DeZiro Graphic